ONLINE Σύμβουλος του Επιχειρηματία

Ενημέρωση για όλα όσα αφορούν στη λειτουργία της επιχείρησής σας!

Οι απομιμήσεις απειλούν τις ΜμΕ

Τα συμπεράσματα μελέτης για τις παραβιάσεις διανοητικής ιδιοκτησίας Είναι η πρώτη φορά που διεξάγεται μελέτη...

Περισσότερα   

Κακοκαιρία – Υποχρεώσεις των επιχειρήσεων και δικαιώματα των εργαζομένων

ΕπιμέλειαΕπιστημονική ομάδα Τaxheaven Οι χιονοπτώσεις όταν είναι ασυνήθους μορφής και εντάσεως μπορεί να θεωρηθούν ως...

Περισσότερα   

Τον Μάρτιο τα προγράμματα για θερμοσίφωνες – φωτοβολταϊκά

Ο κ. Σκρέκας σημείωσε πως για τα προγράμματα τα οποία αναμένεται να ανοίξουν μέσα στον...

Περισσότερα   

Χατζηθεοδοσίου: Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο δράσεων για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Δράσεις που εστιάζουν στην επιμόρφωση, κατάρτιση και εκπαίδευση των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών Την περαιτέρω ενίσχυση του...

Περισσότερα   

Φορολογικό Ημερολόγιο

Φεβρουάριος 2023

ΔΕ
ΤΡ
ΤΕ
ΠΕ
ΠΑ
ΣΑ
ΚΥ
30
31
1
2
3
4
5
Υποχρεώσεις για Ιανουάριος

31

8:00 pm - 11:00 pm

Υποβολή δήλωσης απόδοσης φόρου διαμονής από τα κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα της υποπερ. αα’ της περ. α’ της παρ. 2 και τα ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια-διαμερίσματα της υποπερ. γγ΄ της περ. β΄ της παρ. 2, του άρθ. 1 του ν. 4276/2014, μηνός Δεκεμβρίου προηγούμενου έτουςΕΧΕΙ ΛΗΞΕΙ

8:00 pm - 11:00 pm

Υποβολή στην Α.Α.Δ.Ε. δήλωσης απόδοσης της εισφοράς προστασίας του περιβάλλοντος για τα πλαστικά προϊόντα μιας χρήσης, από επιχειρήσεις μαζικής εστίασης και από επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου οι οποίες πωλούν τρόφιμα και ποτά, για το τρίμηνο Οκτώβριος, Νοέμβριος και Δεκέμβριος του προηγούμενου έτουςΕΧΕΙ ΛΗΞΕΙ

8:00 pm - 11:00 pm

Υποβολή έκτακτης περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α. και καταβολής του φόρου, για τους εκμεταλλευτές σκαφών παράκτιας αλιείας, μήκους μέχρι δώδεκα (12) μέτρων μεταξύ καθέτων, τους σπογγαλιείς, τους εκμεταλλευτές σκαφών στη λίμνη των Ιωαννίνων και τους εκμεταλλευτές ιππήλατων οχημάτων, δευτέρου εξαμήνου του προηγούμενου έτουςΕΧΕΙ ΛΗΞΕΙ

8:00 pm - 11:00 pm

Υποχρεώσεις παραγωγών (κτηνοτρόφων κατόχων κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων γαλακτοπαραγωγής, φυσικών ή νομικών προσώπων, κ.λπ.) και αγοραστών γάλακτος (ηλεκτρονική υποβολή δηλώσεων, καταβολή ειδικής εισφοράς, κ.λπ., μηνιαίες και τριμηνιαίες υποχρεώσεις)ΕΧΕΙ ΛΗΞΕΙ

Υποχρεώσεις για Φεβρουάριος

1

Κανένα Συμβάν
Υποχρεώσεις για Φεβρουάριος

2

Κανένα Συμβάν
Υποχρεώσεις για Φεβρουάριος

3

Κανένα Συμβάν
Υποχρεώσεις για Φεβρουάριος

4

Κανένα Συμβάν
Υποχρεώσεις για Φεβρουάριος

5

Κανένα Συμβάν
6
7
8
9
10
11
12
Υποχρεώσεις για Φεβρουάριος

8

Κανένα Συμβάν
Υποχρεώσεις για Φεβρουάριος

9

Κανένα Συμβάν
Υποχρεώσεις για Φεβρουάριος

10

8:00 pm - 11:00 pm

Υποβολή δήλωσης στοιχείων ασφαλισμένων στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του e-Ε.Φ.Κ.Α. από τους αντισυμβαλλόμενους, για την εκκίνηση της παροχής υπηρεσιών και της ασφάλισης με βάση τη ρύθμιση των διατάξεων της παρ. 9 του άρθ. 39 του ν.4387/2016, κατά τον μήνα Ιανουάριο («μπλοκάκια», έναρξη ασφάλισης παροχής υπηρεσιών)

Υποχρεώσεις για Φεβρουάριος

11

Κανένα Συμβάν
13
14
15
16
17
18
19
Υποχρεώσεις για Φεβρουάριος

13

Κανένα Συμβάν
Υποχρεώσεις για Φεβρουάριος

15

Υποχρεώσεις για Φεβρουάριος

17

Κανένα Συμβάν
Υποχρεώσεις για Φεβρουάριος

18

Κανένα Συμβάν
Υποχρεώσεις για Φεβρουάριος

19

Κανένα Συμβάν
20
21
22
23
24
25
26
Υποχρεώσεις για Φεβρουάριος

20

Υποχρεώσεις για Φεβρουάριος

21

Κανένα Συμβάν
Υποχρεώσεις για Φεβρουάριος

22

Κανένα Συμβάν
Υποχρεώσεις για Φεβρουάριος

23

Κανένα Συμβάν
Υποχρεώσεις για Φεβρουάριος

24

Κανένα Συμβάν
Υποχρεώσεις για Φεβρουάριος

25

Κανένα Συμβάν
Υποχρεώσεις για Φεβρουάριος

26

Κανένα Συμβάν
27
28
1
2
3
4
5
Υποχρεώσεις για Φεβρουάριος

27

Κανένα Συμβάν
Υποχρεώσεις για Φεβρουάριος

28

8:00 pm - 11:00 pm

Υποβολή βεβαιώσεων αποδοχών ή συντάξεων, βεβαιώσεων αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα και βεβαιώσεων εισοδημάτων από μερίσματα, τόκους, δικαιώματα, για το φορολογικό έτος 2022, εκτός των περιπτώσεων καταβολής μερισμάτων σε φυσικά πρόσωπα από νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες με απλογραφικά βιβλία

8:00 pm - 11:00 pm

Υποβολή στοιχείων στην εφαρμογή «myBusinessSupport» της Α.Α.Δ.Ε. των σχετικών συμβάσεων συμβολαιακής γεωργίας, για πωλήσεις προϊόντων που έχουν διενεργηθεί εντός του έτους 2022 (και δεδομένων των συμβάσεων που συνάφθηκαν από 26.5.2022 -έναρξη ισχύος του ν. 4935/2022- και έως 31.12.2022, από παραγωγούς για τη χορήγηση της μείωσης φόρου εισοδήματος κατά 30% από το επόμενο φορολογικό έτος)

8:00 pm - 11:00 pm

Υποβολή αίτησης για τη χορήγηση ενίσχυσης με τη μορφή της επιχορήγησης του μεταφορικού κόστους και του κόστους δημοσιογραφικού χάρτου για τη διανομή των εντύπων των εκδοτικών επιχειρήσεων που εκδίδουν εφημερίδες και περιοδικά τοπικής, περιφερειακής, καθώς και πανελλήνιας κυκλοφορίας, για το τρίμηνο 10ος-12ος 2022

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

null

Υποβολή Ερωτημάτων

Απαντήσεις από Συμβούλους

null

Αποτίμηση Αξίας Επιχείρησης

Βάσει Των Ταμειακών Ροών

null

Διαβουλεύσεις Επιμελητηρίου

Τοποθετήσεις για Την Επιχειρηματικότητα

null

Forum

Επικοινωνία μεταξύ των εγγεγραμμένων μελών της υπηρεσίας

null

e-voting

Ηλεκτρονικές Ψηφοφορίες

null

Αναζήτηση ΚΑΔ

Δομημένη Αναζήτηση Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας

Επενδυτικά Προγράμματα

Οι απομιμήσεις απειλούν τις ΜμΕ

Τα συμπεράσματα μελέτης για τις παραβιάσεις διανοητικής ιδιοκτησίας Είναι η πρώτη φορά που διεξάγεται μελέτη...

Περισσότερα   

Τον Μάρτιο τα προγράμματα για θερμοσίφωνες – φωτοβολταϊκά

Ο κ. Σκρέκας σημείωσε πως για τα προγράμματα τα οποία αναμένεται να ανοίξουν μέσα στον...

Περισσότερα   

RSS