Υποβολή Α.Π.Δ. Τ.Ε.Κ.Α. μηνός Μαΐου από τους εργοδότες κοινών επιχειρήσεων και οικοδομοτεχνικών έργων

Υποβολή Α.Π.Δ. Τ.Ε.Κ.Α. μηνός Μαΐου από τους εργοδότες κοινών επιχειρήσεων και οικοδομοτεχνικών έργων

ΗΜΕΡΑ

Ιούν 30 2023
ΕΧΕΙ ΛΗΞΕΙ!

ΩΡΑ

8:00 pm - 11:00 pm