ωδικός QR και το link του εργαλείου σύγκρισης τιμών της Ρ.Α.Α.Ε.Υ.