Διοικητική επίλυση της διαφοράς - συμβιβασμός - μείωση στο 1/3