Υποβολή αιτήσεων με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, από τους ιδιοκτήτες κτηρίων, πληγέντων από τον σεισμό της 19ης Ιουλίου 2019 σε περιοχές της Περιφέρειας Αττικής για συμπλήρωση δικαιολογητικών φακέλων επισκευής, που έχουν υποβληθεί εμπρόθεσμα

Υποβολή αιτήσεων με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, από τους ιδιοκτήτες κτηρίων, πληγέντων από τον σεισμό της 19ης Ιουλίου 2019 σε περιοχές της Περιφέρειας Αττικής για συμπλήρωση δικαιολογητικών φακέλων επισκευής, που έχουν υποβληθεί εμπρόθεσμα

ΗΜΕΡΑ

Δεκ 31 2022
ΕΧΕΙ ΛΗΞΕΙ!

ΩΡΑ

8:00 pm - 11:00 pm