ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΥ

ΦΟΡΟΣ 20% ΣΤΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΕΝΟΙΚΙΑ

EΡΧΟΝΤΑΙ ΟΙ… ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ

Ν. 5960/1933 ΠΕΡΙ ΕΠΙΤΑΓΗΣ