εξοικονόμηση σε επίπεδο χρόνου εκτέλεσης βασικών τραπεζικών λειτουργιών